ערכת שאלות לפוליטיקאים

ניצנים של שינוי: כשליש ממשרדי הממשלה פועלים לאסדרת פעילות לוביסטים

אחרי שארבעה משרדי ממשלה כבר פרסמו נהלים להתנהלות מול לוביסטים, בדיקת "שקוף" ועמותת "הצלחה" מעלה כי תשעה משרדים נוספים עתידים להצטרף, בהם משרדי המשפטים, הבריאות והמשרד לביטחון פנים. הנהלים, שנשענים על המלצת המשנה ליועמ"שית, עשויים לפתוח את הדלת לחקיקה בנושא. מעקב "שקוף"
הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

ישיבת ממשלה (צילום: עמית שאבי)

בעקבות המלצת המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, תשעה משרדי ממשלה נוספים בדרך לאמץ נהלים לאסדרת פעילות שדלנים (לוביסטים) בתחומם – כך עולה מבדיקת "שקוף" ועמותת "הצלחה". בשבועות האחרונים דיווחנו כי הצעת הנוהל של לימון הפכה לנוהל המיושם במשרד לשוויון חברתי ובמשרד התיירות

עתה נראה כי מדובר היה בסנוניות ראשונות. בין המשרדים הנמצאים בשלבים שונים של גיבוש נהלי עבודה עם שדלנים גם משרדים בכירים כמשרד המשפטים, הבריאות והמשרד לביטחון פנים. לא מן הנמנע כי בטווח של שנה מהיום מחצית ממשרדי הממשלה יפרסמו נהלים על בסיס הצעת לימון, מה שעשוי לחייב לבסוף את יתר המשרדים לפרסם נוהל דומה.

המשרדים הפועלים לגיבוש נוהל בעקבות הצעת לימון

המשרדסטטוס
המשרד לשוויון חברתינוהל תקף ומיושם, החל מאוגוסט 2023
משרד התיירותנוהל תקף ומיושם, החל מספטמבר 2023
משרד הבריאותמגבשים נוהל הנשען על המלצות לימון
משרד המשפטיםמגבשים נוהל לפי הצרכים השונים של האגפים והמחלקות, כולל אפשרות הרחבת הגדרת שדלן
המשרד לביטחון פניםמגבשים נוהל אחיד למשטרה ושב"ס
משרד הבינוי והשיכוןנמצא בשלבים מתקדמים של גיבוש נוהל
משרד העלייה והקליטהמגבשים את הנוהל בימים אלה
משרד הנגב והגלילמגבשים נוהל בימים אלה
המשרד לשת"פ אזוריהנושא נמצא בבדיקה
משרד האנרגיהקיים נוהל שלא הוטמע ומעודכן בימים אלה בהתאם להמלצות לימון
משרד החקלאותאושר על ידי המנכ"ל ומחכה לאישור ועדת הנהלים
משרד הכלכלה בקרוב יובא להכרעת המנכ"ל

בתגובה לפניית "שקוף" ועמותת "הצלחה", ארבעה משרדי ממשלה אמרו כי הם אינם מקדמים נהלי עבודה מול שדלנים כלל. שלושה מהם משרדים בכירים: הביטחון, החינוך והפנים. אליהם מצטרפת גם תשובת משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה שהשיב כי במשרד ממתינים שיהיו קודם הנחיות כלל ממשלתיות. 

זחילה איטית

580 לקוחות מיוצגים על ידי שדלנים בכנסת: החל מבנקים ואיגודים מסחריים ועד מוסדות חינוך ועמותות המגזר השלישי. פעילות הלובינג שלהם נוגעת לכיס של כולנו, ומשפיעה בין היתר על מחיר החלב, התרופות המוכנסות לסל, תקני הבטיחות הנקבעים בחוק, הקלות במיסוי, ולמעשה כל עניין הדורש קביעת מדיניות. 

למרות השפעתם המתמדת והנחושה של שדלנים על אורחות חיינו, המחוקק הישראלי אפשר לציבור לעקוב רק אחרי חלק קטן מפעילותם כשחוקק את "חוק הלוביסטים" ב-2008. בהשוואה לעולם, החוק הישראלי נחשב פגום, מיושן, וכזה שחוטא לעיקר: השקפת פעילות שדלנים. החוק הקיים מגדיר שדלן רק כמי שפועל בתחום הכנסת, ומחריג את פעילותם של שדלנים בתחומי משרדי הממשלה.

לוביסטים בכנסת (צילום: דוברות הכנסת)

בעקבות המחאה החברתית של 2011, התקבלה החלטה מס. 4027, לפיה על ממשלת ישראל לפנות ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הכנסת ולהציע להם לגבש המלצות להרחבת חוק הלוביסטים. בנוסף, הממשלה החליטה להטיל על שר המשפטים לקבוע הסדרים הנוגעים לפעילות שדלנים מול גורמי ממשל.  

11 שנים לאחר אותה החלטה, ב-6 באוקטובר 2022, הפיץ המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, מסמך למשרדי הממשלה שכותרתו "הצעה לנוהל משרדי בנושא עבודה מול שדלנים ביחס לפעילות כלכלית". מטרת המסמך הייתה להסדיר את פעילות הלוביסטים במשרדי הממשלה.

לימון נשען בעיקר על ההגדרות הקבועות ב"חוק הכנסת – פרק י"ב: שדלנים". הצעתו כוללת כמה נקודות חוזק בהן החובה לתעד מפגשים עם שדלנים, החובה להעלות על הכתב את עיקרי הפגישה והחובה לסכם מראש על נושא הפגישה. אף שבאיחור מסוים, נדמה כי הנחיות המסמך החלו לחלחל למנכ"לי משרדי הממשלה והמחלקות המשפטיות. 

הגל הראשון: לפני המלצת לימון

בין משרדי הממשלה השונים, היו שפעלו לאסדרת פעילות שדלנים בתחומם עוד קודם להנחיית המשנה ליועמ"שית. הראשון שפרסם נוהל מפגשים עם שדלנים היה משרד האוצר. בפברואר 2021, שנה וחצי קודם להמלצות לימון, פרסם המשרד נוהל שגובש בידי הלשכה המשפטית שלו במשך שנים. פרסום נוהל במשרד הכלכלי החשוב בישראל היווה השראה למשרדי ממשלה נוספים. חצי שנה לאחר מכן, באוגוסט 2021, הפך המשרד להגנת הסביבה למשרד הממשלתי השני שפרסם נוהל מפגשים עם שדלנים.  

אף שבמשרד האוצר ובמשרד להגנת הסביבה לקחו את היוזמה לידיהם, התהליך נעצר בחיתוליו. למעשה, היעדר נוהל אחיד, חוצה משרדים, מעמיד את המשרדים בסכנה מסוימת. פער משמעותי בין נהלים עלול להוות עילה לעתירות. לכן קיומו של נוהל אחיד, פחות או יותר, מהווה אינטרס של משרד המשפטים. 

המשנה ליועמ"שית גיל לימון (צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת)

שני משרדים נוספים גיבשו טיוטות לנוהל קודם להמלצות לימון. במרץ 2022, הועברה במשרד החקלאות טיוטת נוהל קשר של עובד המשרד עם שדלנים וגורמי חוץ, אולם הוא טרם אומץ. מתשובת משרד האנרגיה לבקשת חופש המידע של עמותת "הצלחה", מתברר כי גם במשרד האנרגיה היה נוסח של נוהל שהופץ פנימית, אולם לא פורסם ברבים ולא הוטמע. בנוסף, בנובמבר 2022 דיווחנו כי משרד המשפטים עתיד לפרסם נוהל בנושא אולם עד כה הנוהל לא פורסם. 

המשרדים שפעלו לגיבוש נוהל קודם להצעת לימון

המשרדסטטוס
משרד האוצרקיים ומיושם, החל מפברואר 2021
המשרד להגנת הסביבהקיים ומיושם, החל מאוגוסט 2021. בקרוב יוכנסו עדכונים
משרד החקלאותטיוטת נוהל הועברה בפברואר 2022 אך לא הוטמעה 
משרד האנרגיהטיוטת נוהל הועברה (לא ברור מתי), אך לא הוטמעה
משרד המשפטיםטיוטת נוהל שהעבודה עליו טרם הסתיימה

המשרד להגנת הסביבה מציג: נוהל מחורר

עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה" שלח למשרד להגנת הסביבה בקשת חופש מידע על מנת לקבל לידיו את רשימת המפגשים של גורמי המשרד השונים עם לוביסטים בשנה האחרונה. תשובת המשרד הייתה ש"לאור העובדה שלא דווחו פגישות למנכ"ל, בלשכתו בודקים כיצד לייעל את הדיווח והבקרה". 

באוגוסט 2021 דיווחנו על פרסום נוהל המפגשים עם שדלנים של המשרד להגנת הסביבה, שבעת פרסומו היה הנוהל השני שאומץ במשרדי הממשלה. אולם הגדרת השדלן בנוהל המשרד הייתה אפילו צרה יותר מאשר ההגדרה הצרה ממילא הקיימת בחוק הכנסת. מי שהוחרגו גם כן מהנוהל היו עורכי דין הבאים למשרד לקדם אינטרסים של לקוחות, כשבכנסת הגעתם מחויבת ברישום כלוביסטים. 

טוב, אבל לא מספיק

למרות השינוי החיובי, יישום מלא של הצעת לימון לא יהווה פתרון מלא לאסדרת פעילות השדלנים במשרדי הממשלה, ויש עוד מקום לשיפור. בעיה אחת נובעת מכך שההצעה נעדרת חובת מרשמי לוביסטים במשרדי הממשלה. וזאת, על אף שבכנסת כבר קיים מרשם שדלנים, כך שלימון יכול היה להיתלות על רצון המחוקק ולקדם מרשמים דומים במשרדי ממשלה.

בנוסף, ההצעה נעדרת חובת דיווח אקטיבית על ידי משרדי הממשלה. לפי הנוהל הקיים, המידע אודות פגישות עם שדלנים ייחשף רק אחרי בקשות חופש מידע. היוזמה נעדרת, על כן, חובת דיווח לציבור בטווחי זמן קצרים ממועד המפגשים עם שדלנים, מה שעשוי לאפשר מענה לפעילות השדלנות. 

בעיה נוספת נובעת מכך שכל משרד מתנהל בנפרד ולעיתים תחת נהלים שונים, מה שעשוי להקשות על חשיפת פעילות שדלנית רוחבית במשרדי ממשלה, אם בחתך של לוביסט המגיע למספר משרדי ממשלה כדי לקדם אינטרס של לקוח, אם בחתך נושא אחד המקודם על ידי מספר בעלי עניין שונים. 

עם זאת, הנוהל שמציע לימון עשוי לפתוח את הדלת לפוליטיקאים שמחכים לשינוי בשטח קודם לקידום שיקדם מהלך חקיקתי. ככל שתתקדם "מהפכת לימון" במשרדי הממשלה, כך גדל הסיכוי שיימצא חבר.ת הכנסת שיקדם את אסדרת פעילות השדלנים במשרדי הממשלה באמצעות חקיקה ראשית – מהלך שנדרש כבר לפני 15 שנה. בסופו של דבר, אסדרת פעילות שדלנים תיוותר תמיד להכרעתו הסופית של המחוקק.

יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

מאת שבי גטניו

שבי גטניו
עיתונאי ב"שקוף", מסקר את הכנסת, עבודת הלוביסטים והקשרים בין הון-שלטון-עיתון. החל מ-2008 פעיל בסוגיות תחלואי קשרי הון-שלטון-עיתונות ואסדרת פעילות השדלנים בישראל. בין השנים 1998-2008 פעיל במאבק לקידום זכויות להט"ב (יוצר הקיצור להט"ב). דובר לשעבר של עמותת 'רופאים לזכויות אדם'. בוגר תואר ראשון במדעי החברה והרוח ובדרך לסיום תואר שני במסלול מצטיינים עם תזה בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים באוניברסיטה הפתוחה. גר בתל אביב, אב לילד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקוף הוא כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. פה תקראו עיתונות חוקרת, מעמיקה וביקורתית, בתחומי הון-שלטון-עיתון, עבודת הכנסת, משבר האקלים ועוד.

"עצמאי" אומר שכל המימון שלנו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע רק מ- 9,162 איש ואישה בדיוק כמוך. אנחנו לא לוקחים אגורה מבעלי הון או קרנות, אין פרסומות ואנחנו משוחררים משיקולי רייטינג. זו מהפכה: אנחנו היחידים בישראל שפועלים במודל הזה, באופן שמבטיח שנעשה עיתונות נקייה מאינטרסים ומלחצים פוליטיים, כזו שנכנסת לעובי הקורה ולא פוחדת לומר את האמת. כל תמיכה, בכל סכום, מאפשרת לנו להמשיך ולשנות את המציאות הישראלית, למען כולנו.

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.