ערכת שאלות לפוליטיקאים

עלו על הגל: משרד הכלכלה פרסם נוהל התנהלות מול שדלנים

חמישה משרדי ממשלה כבר אימצו נוהל שקיפות לפגישות עם שדלנים - שלושה רק בחודש האחרון • בדומה למשרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה אימץ הגדרת שדלן רחבה • עם זאת, עובדי המשרד לא מחויבים לדווח מיידית על הפגישות, אלא רק פעם ברבעון • תגובת המשרד: מדובר במילוי ניירת שתגזול סתם מזמנם של העובדים
הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

מנכ"ל משרד הכלכלה, אמנון מרחב (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

משרד הכלכלה והתעשייה אימץ נוהל חדש להתנהלות מול שדלנים (לוביסטים). הנוהל, שמבוסס על המלצת המשנה ליועמ"שית גיל לימון מ-2022, פורסם בשבוע שעבר. כך עולה מתשובה לבקשת חופש המידע שקיבל עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה". זהו המשרד החמישי שמאמץ נוהל עבודה עם שדלנים, והוא מצביע על מגמה חיובית במשרדי הממשלה. כפי שדיווחנו לאחרונה, שמונה משרדים נוספים מצויים בשלבים שונים של אימוץ הנוהל.

הנוהל שאימץ משרד הכלכלה דומה ברובו לאלה שפרסמו לאחרונה משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי, אבל עם הבדל משמעותי: עובדי המשרד אינם חייבים לדווח מיידית על פגישות שקיימו עם שדלנים. חובת הדיווח במשרד הכלכלה היא לפרק זמן של עד שלושה חודשים – כל רבעון. זאת לעומת שני הנהלים הקודמים המחייבים דיווח מיידי על הפגישות ולא יאוחר משבועיים. 

הנוהל של משרד הכלכלה מחריג אמנם פגישות העוסקות בנושאים מהותיים, המחייבים דיווח מיידי, אך ההגדרה של "נושא חריג או מהותי" היא מעורפלת ועשויה להתפרש באופנים שונים על ידי הפקידות הציבורית. 

בתגובה לפניית "שקוף" בנושא, נמסר כי אף שמשרד הכלכלה והתעשייה "רואה חשיבות רבה בשקיפות ובשיתוף הציבור ככלל" בעשייתו, "עובדי ועובדות המשרד פועלים במקצועיות לקידום סוגיות שתחת אחריותם/ן ואין כל צורך להטיל עליהם משימות בירוקרטיות ומילוי ניירת שתגזול סתם מזמנם" (התגובה המלאה בסיום הידיעה).

אליה וקוץ בה

השקפת הפגישות שבעלי אינטרס מקיימים עם הפקידות הציבורית נועדה לאפשר לציבור לעקוב בזמן אמת אחר השיקולים השונים שעשויים להניע החלטות מדיניות קריטיות. 580 לקוחות מיוצגים על ידי שדלנים בכנסת: החל מבנקים ואיגודים מסחריים ועד מוסדות חינוך ועמותות המגזר השלישי. פעילות הלובינג שלהם נוגעת לכיס של כולנו, ומשפיעה בין היתר על מחיר החלב, התרופות המוכנסות לסל, תקני הבטיחות הנקבעים בחוק, הקלות במיסוי, ולמעשה כל עניין הדורש קביעת מדיניות. 

דיווח רבעוני חוטא למטרת הבסיס של החלת שקיפות על פעילות השדלנים. מדובר בפרק זמן ארוך שבו ההחלטות הסופיות עשויות כבר להתקבל. 

המשנה ליועמ"שית גיל לימון. במשרדי ממשלה רבים פועלים לאימוץ נהלים בעקבות המסמך שפרסם (צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת)

ניקח לדוגמה את תקנות הסימון התזונתי של מוצרי מזון, שנועדו לאותת לציבור על מוצרים מזיקים יותר או פחות. ב-20 בנובמבר 2017 החלו דיוני ועדת הבריאות בנושא – דיונים שהסתיימו ב-25 בדצמבר 2017, אז נערכה ההצבעה על התקנות. אם בפרק זמן קצר זה גורמים מהתעשייה היו מנסים להפעיל לחצים על משרד הכלכלה, הדבר לא היה מדווח לממונים, אלא אחרי שהתקנות כבר אומצו.  

ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר בתגובה כי "שדלנים אינם על תקן חשודים מיידים, מפגש עמם לגיטימי וקידום אינטרסים חברתיים, כלכליים, מסחריים או אחרים, הינו ראוי, כל עוד הם מייצגים ציבור באופן ראוי ושקוף. ולכן, מתווה זה נראה לנו מאזן נכון בין הדברים".

זו אינה הבעיה היחידה בנוהל הדיווח החדש. בדומה לנהלים קודמים שפרסמו משרדי הממשלה השונים, גם משרד הכלכלה אינו מתכוון לפרסם באופן יזום ואקטיבי את המפגשים שקיימו עובדיו עם שדלנים. 

בהיעדר חובה כזו, הציבור נדרש להגיש בעצמו בקשת חופש מידע כדי לקבל את המידע שנצבר על מפגשי שדלנים במשרד. על בקשה מסוג זה ניתן להשיב בפרק זמן של עד 120 יום. כך, נחסמת בפועל האפשרות של הציבור לדעת בזמן אמת מי נפגש עם מי ומתי.  

המשרדכניסת הנוהל לתוקףפרק הזמן לדיווח לממוניםפרסום יזום?
משרד הכלכלה והתעשייהספטמבר 2023אחת לשלושה חודשים (רבעון)לא
משרד התיירותספטמבר 2023מיד לאחר הפגישה, ולא יאוחר משבועיים ממועד קיום הפגישהלא
המשרד לשוויון חברתיאוגוסט 2023בסמוך ככל האפשר לסיום תיעוד הפגישה. הממונה רשאי להחליט על פרק זמן קבוע אחרלא
המשרד להגנת הסביבהאוגוסט 2021מיד לאחר הפגישה, ולא יאוחר משבועיים ממועד קיום הפגישהלא
משרד האוצרפברואר 2021מיד לאחר הפגישה, ולא יאוחר משבועיים ממועד קיום הפגישהלא

כמו בשאר הנהלים, חובת הדיווח לממונים לא חלה על המנכ"ל, המשנה למנכ"ל או מנהל יחידת סמך. הללו יכולים לשקול לדווח בכל זאת ליועץ המשפטי של המשרד או היחידה. עם זאת, יודגש כי חובת התיעוד חלה גם עליהם. 

בדומה לשני הנהלים האחרים שפורסמו החודש, חובת התיעוד כוללת פירוט של מועד הפגישה, מהות הפנייה לעובד והנושא בו עסקה, זהות השדלן המשתתף בפגישה וזהות כל הנוכחים, זהות הלקוח שהשדלן מייצג וסיכום תמציתי של עיקרי הפגישה. אם הפגישה כללה התחייבות כשלהי כלפי השדלן יש לציין זאת בתיעוד. 

הרחבת הגדרת שדלן – עם החרגה בעייתית

למרות השפעתם הנחושה של שדלנים על אורחות חיינו, המחוקק הישראלי אפשר לציבור לעקוב רק אחרי חלק קטן מפעילותם כשחוקק את "חוק הלוביסטים" ב-2008. החוק מגדיר שדלן רק כמי שפועל בתחום הכנסת, ומחריג את פעילותם של שדלנים בתחומי משרדי הממשלה.

באוקטובר 2022, הפיץ המשנה ליועמ"שית מסמך שנועד להסדיר את פעילות השדלנים גם במשרדי הממשלה. בעקבות המלצות לימון, במשרדי ממשלה רבים פועלים כעת לאימוץ נהלים המסדירים מפגשים מסוג זה.

בדומה למשרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה אימץ הגדרת שדלן רחבה, הכוללת גם מי שמכונים "שדלנים ביתיים" (In-house lobbyists): אחראי רגולציה בגוף מסחרי או אחר, מנכ"לים וכל גורם הפועל לקידום אינטרסים של גוף כלשהו בפני מקבלי החלטות.

הלוביסט מאיר אסרף (מימין) ויו"ר ארגון עובדי תנובה, אחיאב שמחי, בדיון ועדת הכספים ב-2018 (צילום מסך)

עם זאת, ההגדרה של שדלן בנוהל משרד הכלכלה כוללת החרגה בעייתית של ארגוני עובדים ומעסיקים. החרגה זו עשויה להוביל למצב בו גופים מסחריים גדולים ייצגו אינטרסים בפני מקבלי ההחלטות במשרד באמצעות ארגוני העובדים והמעסיקים שלהם, וכך יעקפו את חובות השקיפות הכלולות בנוהל. 

כך קרה בשנה שעברה כשעובדי חברת "תנובה" שכרו לוביסט, בנקודת הזמן בה החל קמפיין תקשורתי נגד יוקר המחייה והעלאת המחירים של החברה. תגובת ארגון העובדים לפרסום של "שקוף" הייתה בזמנו ש"אם העובדים שלנו יפגעו בעקבות המאבק הציבורי – נתגייס בכל כוחנו".

המשרדכולל שדלן ביתי?החרגות
משרד הכלכלה והתעשייהכן*נציגי רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים
*מייצגי אדם במסגרת קבלת קהל ביחידות הממשלתיות
*מייצגי אדם בהליך מעין שיפוטי שהמדינה צד לו
*נציגי ארגוני עובדים ומעסיקים
משרד התיירותכן*מי שעובד ב"גוף יציג" כמו הסתדרות העובדים והתאחדות התעשיינים
*נציגי רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים
*מייצגי אדם בהליך מעין שיפוטי שהמדינה צד לו
המשרד לשוויון חברתיכן*נציגי רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים
*מייצגי אדם במסגרת קבלת קהל ביחידות הממשלתיות
*מייצגי אדם בהליך מעין שיפוטי שהמדינה צד לו
המשרד להגנת הסביבהלא*יועצים מקצועיים בתחומי עיסוק המשרד 
*עורכי דין המייצגים לקוחמי שעובד ב"גוף יציג" כמו הסתדרות העובדים והתאחדות התעשיינים
*נציגי רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים
משרד האוצרלא*מי שעובד ב"גוף יציג" כמו הסתדרות העובדים והתאחדות התעשיינים
*נציגי רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים

תגובת משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה רואה חשיבות רבה בשקיפות ובשיתוף הציבור ככלל, וקבוצות מייצגות שונות, בעשייתו ומזמין אותו תמיד לשתף ולקחת בה חלק. 

עובדי ועובדות המשרד פועלים במקצועיות לקידום סוגיות שתחת אחריותם/ן ואין כל צורך להטיל עליהם משימות בירוקרטיות ומילוי ניירת שתגזול סתם מזמנם.

זאת ועוד, שתדלנים אינם על תקן חשודים מיידים, מפגש עמם לגיטימי וקידום אינטרסים חברתיים, כלכליים, מסחריים או אחרים, הינו ראויי כל עוד הם מייצגים ציבור באופן ראוי ושקוף ולכן מתווה זה נראה לנו מאזן נכון בין הדברים.

יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

מאת שבי גטניו

שבי גטניו
עיתונאי ב"שקוף", מסקר את הכנסת, עבודת הלוביסטים והקשרים בין הון-שלטון-עיתון. החל מ-2008 פעיל בסוגיות תחלואי קשרי הון-שלטון-עיתונות ואסדרת פעילות השדלנים בישראל. בין השנים 1998-2008 פעיל במאבק לקידום זכויות להט"ב (יוצר הקיצור להט"ב). דובר לשעבר של עמותת 'רופאים לזכויות אדם'. בוגר תואר ראשון במדעי החברה והרוח ובדרך לסיום תואר שני במסלול מצטיינים עם תזה בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים באוניברסיטה הפתוחה. גר בתל אביב, אב לילד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקוף הוא כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. פה תקראו עיתונות חוקרת, מעמיקה וביקורתית, בתחומי הון-שלטון-עיתון, עבודת הכנסת, משבר האקלים ועוד.

"עצמאי" אומר שכל המימון שלנו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע רק מ- 9,142 איש ואישה בדיוק כמוך. אנחנו לא לוקחים אגורה מבעלי הון או קרנות, אין פרסומות ואנחנו משוחררים משיקולי רייטינג. זו מהפכה: אנחנו היחידים בישראל שפועלים במודל הזה, באופן שמבטיח שנעשה עיתונות נקייה מאינטרסים ומלחצים פוליטיים, כזו שנכנסת לעובי הקורה ולא פוחדת לומר את האמת. כל תמיכה, בכל סכום, מאפשרת לנו להמשיך ולשנות את המציאות הישראלית, למען כולנו.

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.