ערכת שאלות לפוליטיקאים

ניצחון לשקוף: מתמודדים במכרזים למשרות ברשויות מקומיות יחויבו לחשוף ניגודי עניינים

הסוף למינוי מקורבים ברשויות המקומיות? בעקבות מאבק של "שקוף", ועדת הפנים אישרה תקנות שיחייבו מועמדים למשרות ברשויות לחשוף זיקות פוליטיות, משפחתיות או עסקיות לגורמים אחרים ברשות. בנוסף, המשרות יפורסמו במקום מרוכז אחד ויותקנו עוד שלל עקרונות של שקיפות בהליכי גיוס עובדים. יו"ר הוועדה מיקי חיימוביץ': "לעשות הכל כדי להפוך את הליכי גיוס כוח האדם ברשויות המקומיות לשקופים ומפוקחים"
הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

יו״ר ועדת הפנים מיקי חיימוביץ׳ (אתר הכנסת)

ועדת הפנים של הכנסת, בראשות ח"כ מיקי חיימוביץ', אישרה השבוע את תקנות המכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות. התקנות יקשו על מינויים פוליטיים של מקורבים חסרי כישורים לתפקידים ברשות בה אתה גר.

מה בעצם קרה? בזכות התקנות, ישתנה טופס ההתמודדות במכרז פומבי למשרה פנויה ברשות מקומית. החל בראשון במאי 2021, יהיה על מועמד להשיב על שאלות חדשות: האם יש לו קרובי משפחה בין עובדי הרשות או ניגודי עניינים בשל עיסוקיו? מועמדים למשרות אף יתבקשו לפרט האם יש להם זיקה פוליטית, כלכלית או אישית לעובדים ברשות המקומית.

התקנות יהפכו את הליך בחירת העובדים ברשויות המקומיות למפוקח יותר ושקוף יותר. לפי אחת מהתקנות, למשל, רשות מקומית תחוייב להעביר העתק של מודעות הדרושים שהיא מפרסמת למשרד הפנים, והמשרד יפרסם את המודעות באתר האינטרנט שלו. הפירוט המלא של התיקונים – בתחתית הכתבה.

דרעי וחיימוביץ' הרימו את הכפפה

התקנות נולדו בעקבות מסקנותיו החמורות של דו"ח מבקר המדינה מ-2016, שעסק בנושא מינויים פוליטיים ברשויות המקומיות.

במסגרת סדרת כתבות הפולואפ שלנו, חזרנו בספטמבר השנה לבדוק מה עלה בגורלן. גילינו כי התקנות תקועות אצל שר הפנים אריה דרעי. לאחר פרסומים חוזרים ונשנים, דרעי הגיש את התקנות לוועדת הפנים, השלב הבא במסע לאישורם. לאחר מכן פנינו ליו"ר הוועדה חיימוביץ' שהרימה במהירות את הכפפה, וניהלה ארבעה דיונים אינטנסיביים לאשרור התקנות.

בתקנות הסופיות הוחלט על כלל נוסף לטובת הציבור: בוועדת הבחינה שבוחנת מועמדים לתפקיד לא יוכל לכהן חבר שיש לו זיקה אישית, כלכלית או פוליטית לראש הרשות המקומית. בנוסח שאושר לבסוף הוסרה המילה "משמעותית" מהמשפט "זיקה פוליטית משמעותית". 

"התקנות באות למנוע מינויים משיקולים זרים, לרבות מינויים פוליטיים, ואני שמחה שהספקנו לקדם את התקנות האלו במיוחד לאור החשש מפיזור הכנסת״", בירכה יו"ר הוועדה מיקי חיימוביץ'. "אמון הציבור במערכת הוא חשוב ביותר, עלינו לעשות הכל בכדי להפוך את הליכי גיוס כוח האדם ברשויות המקומיות לשקופים ומפוקחים הרבה יותר".

עוד בשקוף:

התיקונים העיקריים בתקנות:

 • הארכת תקופת פרסום המכרז מ-7 ימים ל-14 יום ומתן אפשרות למנכ"ל הרשות המקומית להורות בכתב ובמקרים דחופים על קיצור תקופת ההגשה. מטרת התיקון הינה הנגשת המכרז לקהל מועמדים רחב יותר והגברת השקיפות.
 • הרחבת פרסום המכרז כך שיפורסם בנוסף ללוח המודעות של הרשות המקומית ושני עיתונים יומיים גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים במערכת נמ"ר, המאגדת את כל מכרזי כח האדם ברשויות המקומיות. מטרת התיקון הינה להנגיש את המידע למחפשי עבודה באופן פשוט, שקוף ומרוכז ובכך להרחיב את קהל היעד שיכול לגשת למכרזים.
 • הוספת חוברת עריכת מבחני מיון במכון מקצועי למשרות בדירוג גבוה. מטרת התיקון הינו קיום עקרונות של הגינות ושוויון ובמטרה לטייב את ההון האנושי ברשויות המקומיות על ידי הליכי מיון מקצועיים ושוויוניים.
 • הוספת דרישה לפיה, ככל שנקבעו מבחנים, ייקבע מראש רף הדרישות לצורך מעבר לשלב ועדת בוחנים, אשר יישמר בסוד עד לסיום המבחנים ואז יימסר לוועדת הבחינה. יוזמנו לראיון רק המועמדים שעמדו רף שנקבע.
 • קביעה כי מבחני המיון למועמדים למשרה בדירוג גבוה יערכו על ידי מכוני מיון המתמחים באבחון ומיון מועמדים לעבודה. מועד המבחנים ומיקומם ייקבעו על ידי המכון.
שר הפנים אריה דרעי

התיקונים עוסקים גם בשינויים בהרכב ועדת בחינה. כיום ההרכב נקבע באופן בלעדי על ידי ראש העירייה ובהתאם לשיקול דעתו, אך המצב הולך להשתנות:

 •  הוספת חובה על ראש הרשות לפרסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית רשימת נציגי ציבור שתכלול לפחות חמישי נציגים הכשירים לשמש כנציגים בוועדת הבחינה (מתוכה ייבחר נציג הציבור שיישב בוועדת הבחינה). בנוסף, מוצע לקבוע כי לא יתמנה כנציג ציבור עובד או נבחר של הרשות המקומית או אדם שיש לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות או לחבר מועצה.
 • קביעת הרכב חובה לוועדת הבחינה: מבקר הרשות או אחד מעובדיו ישתתף כמשקיף חובה בוועדות בחינה למשרה בדירוג גבוה והחלת הרכב ועדת הבחינה למשרות הבכירות הקבוע בסעיף 169ב על כלל הרשויות המקומיות. מטרת התיקון הינו קידום עקרונות של הגינות שקיפות ושוויוניות, והפיכת ועדת הבחינה לוועדה מקצועית.
 • קביעה כי על חברי הועדה לבחור את המועמד המתאים ביותר על בסיס השכלתו, ניסיון והכשרות והתאמתו של המועמד בהתאם לאינטרס הציבורי ותוך הימנעות מניגוד עניינים, שמירה על כללי יושר והגינות כלפי כל המועמדים ללא דעה קדומה, ללא פניות וללא משוא פנים. בנוסף, במשרות שהיועץ המשפטי של הרשות קבע לגביהן כי קיימת חובה בבדיקת עבור הפלילי של המועמד, תובא בשיקולי הועדה גם חוו"ד של היועץ המשפטי אודות עברו הפלילי של המועמד שתתייחס להתאמת המועמד למשרה בהתחשב במהות העבירה, חומרתה ונסיבותיה.
 • קביעה לפיה אם דעות חברי ועדת הבחינה שקולות, תכריע דעתו של יו"ר הועדה. בנוסף, נוספה חובה על הועדה לסיים את דיוניה וקבלת החלטתה בו ביום, למעט במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול.
 • בהתאם לדין הקיים, פרוטוקול ועדת הבחינה אינו מפורט וחייבים להופיע בו רק שמות חברי הועדה, שמות המועמדים והחלטת הועדה. לצורך הגברת השקיפות, מוצע לקבוע כי בנוסף לכך, יכלול הפרוטוקול גם את פירוט ציוניהם של המועמדים ככל שנערכו להם בחינות, פרטים בדבר הליכים פליים או משמעתיים, ניגודי עניינים לרבות כאלה הנובעים מקרבת משפחה, זיקה פוליטית או אישית, התרשמות חברי הועדה מנתוני המועמד, החלטת ועדת בחינה לרבות פירוט לגבי סדר העדפתם של המועמדים של חברי הועדה ונימוקי החלטות הועדה והערות החברים. בנוסף, ישנה גם התייחסות לסוגיית ייצוג הולם. מטרת התיקון היא קידום עקרונות של שקיפות ושוויון הזדמנויות.

  לקובץ התקנות המלא לחצו כאן

אזמ"ע?

(איך זה משפיע עליך)

כל בעל תפקיד ברשות המקומית שלך משפיע על חייך, ואתה משלם את שכרו.

מינויים פוליטיים של מקורבים חסרי כישורים עלולים לפגוע ישירות בך – דרך שירות גרוע ותפקוד לקוי של המועצה. לא מדובר במשהו ערטילאי. בדו"ח המבקר שחקר את הנושא נכתב: "בעיריות שנבדקו התקבלו לעבודה עשרות עובדים שהיו פעילים פוליטיים או מקורבים לראש העירייה או לחברי הקואליציה בהליכים בלתי תקינים. בחלק מהמינויים עלה חשש סביר וממשי שהפן הפוליטי או האישי היה גורם משפיע ולפעמים אף מכריע בבחירתם לתפקיד".

מעש"י

(מה עושים כדי שיתוקן)

זה תוקן!

מי שנלחמה לקידום התקנות בשקוף היא כתבת הפולו-אפ שלנו מאיה קרול. היא בדקה את הנושא כחלק מסיקור תחום "בחזרה לעבר", בו היא שבה לבדוק מה השתנה עם מחדלים וחשיפות מהעבר. התחום נבחר על ידי אלפי המו"לים והמו"ליות שמממנים את שקוף. אנחנו רוצים לגדול. הצטרפו וקבעו את תחום הסיקור של הכתבים הבאים.

יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

מאת תומר אביטל

תומר אביטל
מייסד-שותף, לשעבר כתב ועורך ב"שקוף".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקוף הוא כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. פה תקראו עיתונות חוקרת, מעמיקה וביקורתית, בתחומי הון-שלטון-עיתון, עבודת הכנסת, משבר האקלים ועוד.

"עצמאי" אומר שכל המימון שלנו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע רק מ- 9,159 איש ואישה בדיוק כמוך. אנחנו לא לוקחים אגורה מבעלי הון או קרנות, אין פרסומות ואנחנו משוחררים משיקולי רייטינג. זו מהפכה: אנחנו היחידים בישראל שפועלים במודל הזה, באופן שמבטיח שנעשה עיתונות נקייה מאינטרסים ומלחצים פוליטיים, כזו שנכנסת לעובי הקורה ולא פוחדת לומר את האמת. כל תמיכה, בכל סכום, מאפשרת לנו להמשיך ולשנות את המציאות הישראלית, למען כולנו.

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.