ערכת שאלות לפוליטיקאים

ביקורות עומק נותנות מבט מבפנים על ליקויים בעמותות ישראליות בולטות

בדיקה: לידי קרן התחקירים הגיעו ממצאי ביקורות עומק אשר ערך רשם העמותות בשנים 2013-2015 ■ בביקורות אלו נמצאה שורה ארוכה של ליקויים במספר עמותות מרכזיות: המרכז לשלטון מקומי, מועצת יש"ע (תחת נפתלי בנט), מרכז הישיבות בני עקיבא והמועצה לישראל יפה  ■ חלק מהעמותות תיקנו מאז את הליקויים המשמעותיים ■ ליקטנו כאן כמה מהממצאים הבולטים שהובאו לגבי כל עמותה ועמותה
הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

רשם העמותות מבצע מעת לעת ביקורות עומק. במרבית המקרים מדובר במהלך המופעל על עמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ש"ח. ביקורות העומק לאו דווקא נעשות באופן אקראי, אלא לעתים בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה. הביקורת מנתחת האם העמותות פועלות בהתאם למטרות לשמן הן קמו, ובודקת את ההתנהלות התקציבית והארגונית.

ביקורות העומק שהגיעו לידינו מציגות התנהלות לקויה, אשר לעתים אף הביאה את המבקר להמליץ על שלילת אישור הניהול התקין של 4 עמותות מרכזיות. יצוין, כי על-מנת להמשיך לקבל אישור ניהול תקין, על העמותות לתקן את הליקויים המרכזיים, מה שאכן נעשה על-ידי חלקן מאז ביצוע הביקורת.

לפניכם ממצאים נבחרים מתוך דו"חות הביקורת מטעם רשות התאגידים. כרגיל, למעוניינים להרחיב את הבדיקה, ניתן לעיין במסמכי הביקורת המלאים המצורפים כאן בכתבה. תגובת העמותות השונות מובאות בתחתית הכתבה.

לידנו הגיעו שמות מרובים של עמותות בהן נעשו ביקורות. נזמין אתכם בהמשך, כדרכנו בקודש, לבדוק הממצאים יחד איתנו. אנו ממשיכים לעבוד על התחקירים שדירגתם, ופרויקט זה נוסף לשורת פרוייקטים עיתונאיים בשיתופכם בהם הקרן עוסקת.

המרכז לשלטון מקומי

תקופת ביצוע הביקורת: 2014-2015

ממצאים בולטים:

 • ראש העיר מעלות-תרשיחא ויו"ר העמותה בזמן הביקורת, שלמה בוחבוט, קיבל שורה של הטבות בניגוד להנחיות רשם העמותות: מכשיר נייד, אחזקת רכב, השתתפות בנהג, שכירות לשכה ועוד. הביקורת מציינת ששכירות לשכה, כמקום עבודה של יו"ר העמותה, משמשת כטובת הנאה (בניגוד לשכירות לשכה המשמשת עמותה לאורך זמן). כמו-כן מציינת הביקורת, כי לא נידונו ולא אושרו החזרי ההוצאות הנ"ל, כנדרש בהנחיות להתנהלות עמותות.
  • ‏‎‏‎תגובת העמותה לממצא זה: "התשלומים שצוינו כשכירות לשכה, שולמו במסגרת החזר הוצאות לעיריית מעלות-תרשיחא בה יו"ר העמותה שימש כראש עיר. באשר להחזרי ההוצאות האחרים, ניתן לשלמם לפי הוראות הרשם"
 • בניגוד לחוק – העמותה לא דיווחה על עסקאות עם צדדים קשורים
 • העמותה לא עומדת בהחזר הלוואה שנטלה על סך 11.8 מיליון ש"ח
 • העמותה רכשה ב-2011 את החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי, והאחרונה הסבה לעמותה הפסדים בסך 13 מיליון שקל בשנים 2011-2012

למסמך הביקורת המלא על מרכז השלטון המקומי

מועצת יש"ע (העמותה לפיתוח היישוב היהודי ביש"ע)

יצויין כי נפתלי בנט כיהן כמנכ"ל העמותה עד 31.5.2012, וכן כי במקביל למציאת הליקויים העמותה, קיבלו רשויות רבות ביש"ע פרס על ניהול תקין ממשרד הפנים.

תקופת ביצוע הביקורת: 2014-2015

ממצאים בולטים:

 • בעקבות הביקורת, נשלח לעמותה מכתב התראה לפני ביטול אישור ניהול תקין.
 • כספים שניתנו לחבר ועד בניגוד לחוק: בשנים 2011 ו-2012, שולמו לחבר ועד משכורות בסך 151,000 ו-161,200 בהתאמה. בעקבות הביקורת, נפסקה כהונתו של חבר הועד בדצמבר 2012. העמותה טוענת בתגובה כי הוא נרשם בטעות כחבר ועד, ובפועל הוא רק מורשה חתימה. הביקורת לא קיבל את הטענה שזו טעות, מכיוון שחבר הוועד רשום במשך מספר שנים בדו"חות המילוליים כחבר ועד.
 • בשנת 2013 הועבר סכום של 38,000 ש"ח לתאגיד א' (כך במקור), על אף שאין לו אישור ניהול תקין
 • העמותה לא העמידה בטחונות בגין הלוואה שנטלה מתנועת אמנה על סך 24 מיליון ש"ח

למסמך הביקורת המלא על העמותה לפיתוח היישוב היהודי ביש"ע

מרכז ישיבות בני עקיבא

תקופת ביצוע הביקורת: 2013-2014

ממצאים בולטים:

 • אי התאמה בין הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים לבין נתוני התקציב
 • חריגות מהותיות בסעיפי תקציב בתקופות הנבדקות. תגובת העמותה לפערים בין התקציב לביצוע: "השינויים נבעו בעיקר משינויים שלא ניתן לצפות אותם במספרי התלמידים"
 • למרות היקף הפעילות הניכר (כ-200 מיליון ש"ח), לא פעלה בעמותה ועדת כספים עד אוגוסט 2013
 • העמותה הפיקה הכנסות מהשכרת חדרים במבני מוסדות חינוך, למרות שזה לא נכלל במטרות העמותה המאושרות
 • העמותה העניקה ל-15 עובדים הלוואות בסכום של עד 30,000 ש"ח ללא תוספת ריבית והצמדה, בניגוד להנחיות
 • העמותה דיווחה על 5 מקבלי השכר הגבוה בסכומים נמוכים משמעותית מעלות השכר בפועל (חריגות של עשרות אלפי שקלים ואף יותר מכך)

 • חברי ועד לא מקבלים שכר מהעמותה עצמה, אבל מחזיקים במשרות בשכר בגופים שלבני עקיבא יש השפעה ניכרת עליהם (וכך יוצא שחברי הועד סוג של קובעים לעצמם את המשכורת בגופים הנ"ל, מתוקף היותם חברי ועד בעמותת בני עקיבא). לדוגמא:

 • התקשרות עם עמותת נצח ישי – בהסכם ההתקשרות לא צוינו תאריך ההסכם והמחיר המוסכם בעד קבלת השירותים. עלות ההתקשרות עם קבלן המשנה – 720 אלף ש"ח
 • התקשרות עם הקבלן הרצל משה שירותי הסעות – בהסכם ההתקשרות לא צוינו תאריך ההסכם והמחיר המוסכם בעד קבלת השירותים. עלות ההתקשרות עם קבלן המשנה – 118 אלף ש"ח
 • העמותה העבירה תרומות ייעודיות מארגון "אמריקן פריינדס" – אגודת הידידים של העמותה – לעמותה קשורה בשם "ישיבת בני עקיבא תקוות יעקב קרית ארמן" שאין ברשותה אישור ניהול תקין. מדובר בסכום של 157 אלף ש"ח

למסמך הביקורת המלא על מרכז ישיבות בני עקיבא

המועצה לישראל יפה

תקופת ביצוע הביקורת: 2013-2014

ממצאים בולטים:

 • לא ניתן הסבר לגידול של 426 אלף ש"ח בהוצאות לפעילות הסברה וקמפיינים בין השנים 2011 ל-2012
 • העמותה לא ציינה את שמות התורמים מעל 20,000 ש"ח בדוחותיה. כך לדוגמא, בשנים 2011-2012 תרמו כ-36 תורמים מעל 20,000 ש"ח, המסתכמים ב23 מיליון ש"ח
 • ב-2007 הוחלט על העלאה של 15% בשכרו של המנכ"ל, לא צויינה הסיבה לכך. עלות שכר המנכ"ל ב-2012 הסתכמה ב-663 אלף ש"ח, שהינם כ-5% ממחזור הפעילות של העמותה
 • בדיווחים אודות 5 מקבלי השכר הגבוה של העמותה בשנים 2010-2012 לא נכללו סכומים מהותיים ששולמו לעובדים אלה בגין זכויות סוציאליות, אלא רק תשלומי המשכורת ברוטו – זאת בניגוד להנחיות. הסכומים שלא דווחו בגין עובדים אלה עמדו על סך של 23-68 אלף ש"ח לעובד
 • הוצאות על סך מאות אלפי שקלים בגין גיוס תרומות בארץ ובחו"ל סווגו כ"הסברה ושונות"
 • החזר הוצאות רכב ליו"ר העמותה בסך 81 אלף ש"ח ב-2013 ובסך 63 אלף ש"ח ב-2012. זאת, בניגוד להנחיות הקובעות כי ההחזרים יאושרו בידי ועדת הביקורת והוועד
 • קיומם של נכסים שהשימוש הנעשה בהם אינו מתיישב עם מטרותיה של העמותה: בהסכם החכירה בין העמותה לבין עיריית ת"א נקבע שחכירת מבנה העמותה תהיה לצרכי מרכז הדרכה, אולם בפועל העמותה הקימה חברת בת שהשכירה חללים בבניין לכנסים ואירועים (הכנסות לשנה של כמיליון ש"ח)
 • חברת הבת צברה גירעון של 238 אלף ש"ח, אשר מומן מפיקדונות העמותה ששועבדו ב-2012
 • חברת הבת של העמותה התקשרה (ב-2010) עם חברה 1 (כך במקור) בהסכם להקמת מתקן סולארי על גג מבנה העמותה. ההתקשרות היא לטווח של 20 שנה תמורת תשלום שנתי קבוע של 20 אלף ש"ח. חברי הנהלת העמותה אישרו את ההתקשרות מבלי שהוצגו להם נתונים על כדאיות ההתקשרות. נראה שלא היה שום תהליך בדיקה לפני ההתקשרות. ב-2013 הופסקה ההתקשרות והועברה לחברה אחרת

למסמך הביקורת המלא על המועצה לישראל יפה


תגובות מטעם העמותות

המרכז לשלטון מקומי: 

"הממצאים שהועלו על ידכם, לקוחים מביקורת עומק, אותה ביצע רשם העמותות בשנים קודמות. כל החזרי ההוצאות אשר שולמו לעיריית מעלות עבור תקופת כהונתו של מר שלמה בוחבוט כגון טלפון נייד, אחזקת רכב, השתתפות בנהג ושכירות לשכה- אושרו על ידי המוסדות המוסמכים במרכז לשלטון מקומי בהתאם לכללי הרשם."

"הביקורת הסתיימה לשביעות רצונם של הגורמים המבקרים אשר אישרו לעמותה אישורי ניהול תקין לשנים 2016,2017. כל העסקאות עם צדדים קשורים דווחו על ידי העמותה לכל גורמי הרגולציה ובכללם גם הליך מכירת החברה לאוטומציה. הליך זה התבקש בשנים האחרונות, לאור השינויים בשוק המחשוב והצורך בהתמקצעות בפעילות זאת כפי שמקובל במגזר הפרטי."

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא:

"מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הוא עמותה הקיימת כבר עשרות שנים ופועל על פי כל הכללים.
בשנת 2016 ובשנת 2017 קיבלה העמותה שוב אישור ניהול תקין של רשם העמותות. אישור זה שניתן שנה אחר שנה מלמד כי נעשו כל התיקונים לכלל הליקויים עליהם הצביע דו"ח המבקר מטעם הרשם. יש לציין את התרשמותו של הרשם מהאופן הרציני של המרכז וההתגייסות המיידית לטובת העניין. עם תחילת שנת 2016 לאור העשייה לשיפור המערכת רשם העמותת העניק למרכז את אישור הניהול התקין וכך גם לשנה זו."

"העובדה כי כשנה לאחר הערות והארות הרשם נמצא המרכז ראוי לאישור ניהול תקין מלמד על מקצעיות רצינות ואחריות המרכז לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ולהיצמד לכללי הניהול התקין. רצף השנתיים האחרונות וקבלת האישור הם התעודה הטובה ביותר למרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שכן מי שביקר גם ידע לבוא ולברך וראוי שכך ינהגו אחרים.

"צר לנו כי במקום להבליט ולברך גוף שמאמץ את הביקורת ומתקן , אתם בוחרים לנגח גוף שפועל בצמוד לרשם. אנחנו מקווים שלא שיקולים זרים הובילו אתכם לכיוון זה."

מועצת יש"ע:

"הבעיות שהועלו בביקורת העומק תוקנו עוד באותה עת. למועצת יש"ע יש אישור ניהול תקין באופן סדיר."

המועצה לישראל יפה:

"אין תגובה"

יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקוף הוא כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. פה תקראו עיתונות חוקרת, מעמיקה וביקורתית, בתחומי הון-שלטון-עיתון, עבודת הכנסת, משבר האקלים ועוד.

"עצמאי" אומר שכל המימון שלנו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע רק מ- 9,154 איש ואישה בדיוק כמוך. אנחנו לא לוקחים אגורה מבעלי הון או קרנות, אין פרסומות ואנחנו משוחררים משיקולי רייטינג. זו מהפכה: אנחנו היחידים בישראל שפועלים במודל הזה, באופן שמבטיח שנעשה עיתונות נקייה מאינטרסים ומלחצים פוליטיים, כזו שנכנסת לעובי הקורה ולא פוחדת לומר את האמת. כל תמיכה, בכל סכום, מאפשרת לנו להמשיך ולשנות את המציאות הישראלית, למען כולנו.

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.