נוכחות בכנסת בזמן הקורונה

נוכחות בכנסת בזמן הקורונה