השכר והתנאים הניתנים לחברי כנסת מכהנים ופורשים. שכר

השכר והתנאים הניתנים לחברי כנסת מכהנים ופורשים. שכר

ציוצים
אחרונים

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.