פחד וזיוף בקריית מוצקין

פרשה שהתחוללה בקריית מוצקין לפני הבחירות לראשות העיר ונידונה בימים אלה בבית המשפט מספקת הצצה נדירה לאופן שבו מנוהלים מסעות הכפשה פוליטיים ברשתות