"עזים שתוקעות": מסמך מגלה איך משרד הבריאות עלול להכשיל את מרכזי הלידה הטבעית

בג"ץ חייב את משרד הבריאות לאפשר לנשים ללדת בליווי מיילדת גם במרכזים שנמצאים מחוץ לבית החולים – אך נראה שהוא מנסה לתקוע בפועל את המהלך • התהליך התנהל ללא שקיפות – אך מסמך פנימי מגלה את שני הסעיפים שעלולים לפגוע ביולדות ובמיילדות • ארגוני המיילדות: "לא היה מקום לנציגות ציבור היולדות" • משרד הבריאות: "עמדתנו היא כי יש ללדת בבית חולים"