שיבושים למאות אלפי תלמידים? כוכב הרשת התורן חשוב יותר לעורכי המהדורות

משניות ספורות ודיווח שטחי ועד התעלמות מוחלטת – מהדורות החדשות לא טרחו להסביר לציבור על מה ולמה שובתים המורים, מה דרישותיהם ומה עמדת משרד האוצר • לציבור ההורים, התלמידים, וגם המורים – מגיעה עבודה עיתונאית מעמיקה יותר מעורכי וכתבי המהדורות של הערוצים המרכזיים בישראל. דעה