מעקב שקוף: בגלל החרם – האופוזיציה נעדרת מדיוני הביטחון הכי רגישים בכנסת

בניגוד לוועדות אחרות שאליהן יכולים להגיע גם חברי כנסת שאינם חברים קבועים, לוועדת החוץ והביטחון על ועדות המשנה שלה לא מגיעים חברי ש"ס, הליכוד והציונות הדתית • בקואליציה משתתפים באופן פעיל בדיונים – בלטה לחיוב ח"כ נירה שפק מיש עתיד • לכל הנתונים