מפעלי בזן פולטים ריכוזים גבוהים של חומר מסרטן – לפי המשרד להגנת הסביבה "אין חריגה"

מפעלי "כרמל אולפינים" של עידן עופר, הנמצאים בשיפוצים, שחררו לאוויר לאחרונה כמויות בנזן הגבוהות פי 37 מהמותר • אך המספרים האסטרונומיים לא נחשבים כחריגה על פי החוק, הבוחן ממוצע יומי ועיוור לעשן השחור הסמיך • פרופ עדי וולפסון: "בנזן הוא מסרטן ודאי. אך גם כשיש חריגות האכיפה לרוב דלה ולא מרתיעה" • המשרד להגנת הסביבה: "לא נרשמה חריגה, על החברה להפעיל צוות חירום". בזן הודו: "ייתכן שנרשמו עליות במדידות"

בגלל חרם האופוזיציה: המבקר מטיל חיסיון על דוחות ללא פיקוח

אנגלמן החליט לא להמתין עוד להקמת הוועדה לביקורת המדינה ויפרסם דוחות שעל חלקם הטיל חיסיון – ללא דיון • יו"ר הכנסת הפציר באופוזיציה למנות חברים לוועדה, אך שם ממשיכים להתעקש: הקואליציה נוהגת בדורסנות • ובינתיים נמשכות הקריאות מהאופוזיציה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת NSO – אף שיוכלו להביא לכך באמצעות הקמת ועדת הביקורת

כמה עולה קצה חוט לתחקיר עיתונאי?

הציבור שילם 2.8 מ' על מידע על חברות פרטיות בשנת 2020 • תיקי העמותות ונסחי החברות שביקשנו לאורך השנים בשקוף הולידו לא מעט תחקירים, כתבות ופרויקטים, בהם גם מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית וזיוף חתימה של ח"כ לכאורה • כל הנתונים על הבקשות שהגיש הציבור