עם אפס עשייה פרלמנטרית – אדלשטיין יקבל עוזר נוסף

בזכות עשרה ימים שבהם כיהן כיו"ר הכנסת בקדנציה הקודמת – יזכה אדלשטיין להעסיק עוזר רביעי במספר • בקשה שונה בתכלית שאושרה – תוספת שכר למתורגמנית של שירלי פינטו • רשימת הדרישות של חברי הכנסת מהוועדה הציבורית ממשיכה להיערם ותיקון החוק שיהפוך אותה למחליטה עדיין תקוע