סופת "כרמל": הפוטנציאל העיתונאי נשטף עם הגשם

"סופת כרמל": מיתוג מופרך או אזהרה לגיטימית? כך או כך הפוטנציאל הגדול נשטף עם הגשם: באף אחת ממהדורות החדשות לא הופנו המיקרופונים אל מקבלי ההחלטות לדרוש שיפור מיידי בתשתיות המדינה