אחרי חשיפת "שקוף": משרד האנרגיה שינה לומדה שהפיצה מסר מטעה על הגז

אלפי תלמידים יקבלו מעתה מצג מהימן יותר של השימוש באנרגיית הגז ויכירו גם את הנזקים • משרד האנרגיה שהפיץ את הלומדות: "מעדכנים את הלומדות כדי להתאימן לתקופה" • ומה בנוגע לתוכנית של בז"ן? משרד החינוך: "כל החומרים בנושא עוברים בדיקה"