דרישה בדיוני חוק הרגולציה: להכניס שיקולי סביבה מול שיקולים כלכליים

מחר תדון הכנסת בדרישה לחייב את משרדי הממשלה לבחון את השפעת החלטותיהם על הסביבה והבריאות – ולא רק על כיס הציבור ● עוד הצעות לשינוי החוק: חובת שקיפות על פגישות עם בעלי אינטרס והחלת החוק על הגופים הפיננסיים שחמקו ממנו