שכר הח"כים צפוי לעלות שוב – אלא אם יישבר הלופ

הריטואל הקבוע בפתח – רעש ציבורי, מצעד מוותרי השכר ובזבוז זמן יקר של הכנסת בחקיקה שתמנע קפיצה בשכר הח"כים • הפתרון נמצא בידיו של יו"ר ועדת הכנסת ניר אורבך שיכול להוציא את החלטות השכר של הח"כים מידיהם. אך הוא טרם הבהיר את כוונותיו