בלי שיחות מסדרון: המשרד להגנ"ס יגביל קשר עם לוביסטים

נוהל חדש שפרסם המשרד להגנת הסביבה מגביל את פעילות הלוביסטים במשרד ומפקח על פגישותיהם עם מקבלות ומקבלי ההחלטות ● בכך הופך המשרד להגנת הסביבה למשרד השני שמפקח על לוביסטים, לצד משרד האוצר ● ומה בכל זאת טעון שיפור? תיעוד הפגישות נועד "לצרכים פנימיים" וכלל לא בטוח שיפורסם לציבור