ח"כים הודו: מתאמים עימותים כדי לקבל סיקור תקשורתי

חברי ועדת הכנסת התכנסו לדון בשיח האלים בבית המחוקקים, וניסו (רובם) לקיים דיון ענייני, גם בעודם מותחים ביקורת על חבריהם. שלמה קרעי לעומתם המשיך לגדף ולהתלהם • רק דקות ספורות הוקדשו לשאלה שנותרה עדיין תלויה באוויר – מה עושים כשהאופוזיציה מסרבת לשתף פעולה עם הקמת ועדת האתיקה? • ומה חלקה של התקשורת בליבוי השיח?

יוטל מס פחמן: תעשיית הגז מקבלת הנחות

משרדי הגנת הסביבה, האוצר, האנרגיה, והכלכלה אישרו השבוע החלטה תקדימית להטלת מס פחמן, ויישרו קו עם מדינות רבות בעולם שמובילות את המאבק במשבר האקלים. מס הפחמן יעזור למדינה להשיג את יעדי הפחתת פליטות גזי החממה, שאושרו בשבוע שעבר • אך למרות הצעד החשוב, תעשיית הגז הטבעי תזכה מן ההפקר – מיסוי פחמן לא מתמחר את הנזק של פליטות המתאן שלה, למרות התרומה ההרסנית שלו להאצת משבר האקלים, ולא ברור כלל אם הנזק יתומחר בהמשך