של מי הלייק הזה? ראשי ערים קידמו עצמם בניגוד לחוק

מאות אלפי שקלים נשפכים על ידי רשויות מקומיות על קידום ממומן של תכנים ברשתות החברתיות – בעמודים האישיים של חלק מראשי הערים • על פי ועדת הבחירות המרכזית – הסבת פרופיל אישי לציבורי ולהיפך – היא פעולה אסורה • חלק מהעיריות שפנינו אליהן כלל לא הכחישו שעברו על החוק – רק שנראה שהן לא מודעות לכך שמדובר בפעולות אסורות