מחירון ביטן לשחיתות: כמה הייתה עולה לכם עזרה מנבחר ציבור בעמדת מפתח?

הפרשיות שמפורטות בכתב האישום נגד יו"ר הקואליציה לשעבר דוד ביטן הן רבות מדי וחמורות מדי מלהכיל, ולכן יש צורך בכמה אמצעים להמחשה • עשינו לכם סדר בכל האישומים, ניסינו להמחיש בשיחה דמיונית, ולבסוף בנינו את "תעריפון ביטן" – זה המחיר ששילמו אנשים במציאות, על פי האישום, עבור סיוע של נבחר ציבור

פרשת NSO: להחליף את השטיח האדום בדגל שחור

עוד ועוד תחקירים חושפים את הנזק האדיר שגורמות חברות כמו NSO, אבל בכלי התקשורת הן עדיין נתפסות כחברות הייטק נוצצות וזוכות ליחס מקל • גם במשרד הביטחון צריך להחליף את הדיסקט ביחס לחברות הסייבר ההתקפי. דעה