הרשות להגנת הפרטיות עדיין ללא מנהל: כל המינויים החסרים במשרד המשפטים

הצעת החוק הממשלתית שאמורה לאפשר שימוש של המשטרה במערכות לזיהוי עברייני תנועה מעוררת ביקורת ציבורית. אך לא בטוח שזו תתורגם לפעולה של הרשות הממשלתית שנועדה להגן על האזרח מפני פגיעה לא מידתית בפרטיותו • במשרד המשפטים חסרים עדיין עשרה בעלי תפקידים בכירים