ישועה העיד על הרגע שבו הבין: ההשחתה העיתונאית עומדת להיחשף כפלילית

ביום השני לשמיעת עדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר הוא התמקד ברגע שבו הסתיימה מסכת ההתעללות שעבר, כהגדרתו, ע"י בני הזוג אלוביץ': "אמרתי לעצמי – 'איפה אתה מוצא את עצמך? אתה מתאם גרסאות בינך לבין שאול, לבין ראש ממשלה? ואתה משמיד טלפון?'"