כמה כסף תורמות החברות המזהמות בישראל לאוניברסיטאות?

במענה לבקשת חופש מידע שהגיש "שקוף" העבירו שלוש אוניברסיטאות מידע על התרומות שקיבלו מחברות שנמצאות ברשימת המזהמות ביותר במדינה ● העברית, ת"א, והטכניון קיבלו בעשור האחרון ביחד תרומות בסך של כ-1.5 מיליון שקלים מחברות מזהמות ● בן גוריון וחיפה סירבו לחשוף מידע