לחץ על נבחרי ציבור וחשדות לזיוף: מה קורה בדיונים על חוק הפיקדון על בקבוקים?

לקראת דיון בנושא חוק הפיקדון על בקבוקים גדולים בוועדת הכלכלה, קיבלו ח"כים מסמך שנושא את סמל משרד הכלכלה. אולם במשרד הכלכלה טוענים: המסמך הופץ על ידי לוביסטים. השרה גמליאל סיפרה בדיון כי הופעלו עליה לחצים כבדים לדחות את החוק. הלחצים הצליחו, החוק נדחה. ח"כ פינדרוס פנה למבקר המדינה בדרישה לבדוק "חשש להתנהלות לא תקינה"