בדיקת שקוף: שנה וחצי אחרי, הפיקוח על הבנקים מצפצף על המלצות ועדת הטייקונים

ועדת הטייקונים הוקמה בעקבות "תספורות" על חשבון הציבור להן זכו טייקונים שצברו חובות עתק לבנקים ● הוועדה מתחה ביקורת חמורה על התנהלות הפיקוח על הבנקים ● בין המלצותיה: הגברת השקיפות והאכיפה של הפיקוח ● מתגובת הפיקוח לפניית "שקוף" עולה כי הוא אינו מכיר בסמכות הוועדה ולא פעל ליישם את ההמלצות ● לאחרונה זכה הטייקון אליעזר פישמן להסדר חוב מפנק על חשבון הציבור