למה אנחנו ב"שקוף" מתעסקים גם ב"כסף קטן"?

מתקציב הגלידה של נתניהו, דרך הבלוג הלא קיים של ישראל ביתנו וכלה בדיוקנאות של שופטי העליון. לפעמים דווקא הכסף הקטן יכול ללמד אותנו דברים גדולים. למשל על אופיים של נבחרי ציבור, על תרבות של בזבוזים והוצאות לא מבוקרות, וחוסר יעילות בשירות הציבורי. החדשות הטובות: אפשר לעצור את הבזבוזים הגדולים – דרך הבזבוזים הקטנים