כשר אבל יקר: הרבנות מייקרת את מחירי המזון בנתב״ג

פרוטוקול מישיבת מועצת הרבנות הראשית שנחשף כאן לראשונה מגלה: כך הולבנה העסקתם של רבני חברות פרטיות הפועלות בנתב״ג ● משתתפי הישיבה דאגו שלא לפגוע בשכרם ובמעמדם של הרבנים ● הם לא דאגו לכיס שלכם