Virus is Coming – רעידת אדמה טכנולוגית שעשויה להשפיע על חיינו

סוכנות הביון האמריקאית (NSA, המקבילה ל-8200) שחררה לפני כשבועיים, באופן חופשי ופתוח לציבור, כלי טכנולוגי מתקדם בשם "גידרה". המהלך צפוי להשפיע באופן דרמטי על החיים של כולנו, והוא גם דוגמא מרשימה לשימוש ב"קוד פתוח" בגופי ממשלה. בישראל מהלך דומה עוד רחוק

המרוויחות הלא-צפויות ממהפכת המכללות

בדיקה של נתוני מפקדי האוכלוסין בישראל מצביעה על כך שמהפכת המכללות של שנות התשעים סייעה לנשים מרקע חלש לרכוש תואר אקדמי, ואף להמשיך לתואר שני. כתבה ראשונה בפרויקט "במילים אחרות"