השכר האמיתי של ראש הממשלה

הקואליציה מקדמת חוק חדש שיעניק לראש הממשלה פטור ממס על הוצאות המעון הלא רשמי – גם לאחר סיום כהונתו. המשמעות: הציבור ימשיך לשלם את חשבונותיו המנופחים של נתניהו גם לאחר שיפרוש מן החיים הציבוריים