פוסט תודה ליאיר לפיד!

חשיפת רשימות הנוכחות של הוועדה, גם אם תוכן הדיון חסוי, תעניק לציבור חלון הצצה נוסף לפעילות נבחריו