הכספים שהוציאו הח"כים ב-2015 נחשפים

פרסום קבלות מאפשר לציבור להחליט בעצמו אם מדובר בהוצאות לגיטימיות לשמור על קשר עמו. הפירוט מסוגל גם למנוע שחיתות. אחת הקבלות, למשל, הראתה לנו בעבר כי קירשנבאום הוציאה 5,782 שקל על אחזקת בלוג שלא הצלחנו למצוא ברשת