ראש העיר חייב לכם כסף

בישראל קיימת ועדה שבסמכותה הטלת קנסות על בכירים ברשויות מקומיות שהשתמשו באופן לא תקין. אלא שהקנסות עלובים וההרתעה אפסית