פרויקט הספינומטר

יוזמה חדשה של "מאה ימים של שקיפות" מנסה לפזר את מסכי העשן של מנהיגינו