הכנסת פרסמה את רשימת בעלי היתר הכניסה המיוחד לכנסת!

מהיום, הודות לנוהל השקיפות החדש שקידמנו, יו"רי כנסת יחששו שבעתייים מלחלק היתרי כניסה למקורבים ועסקנים שלא ראויים להם. מנגד, הם יזהרו לבטל היתרים לכאלו שאכן זקוקים להם. כלומר, השקיפות תיצור בקרב קברניטינו זהירות הכרחית שתמנע שחיתויות עתידיות