הנחת סלב – גרסת חברי הכנסת

סעיף עלום בתקציב קשר עם הבוחר מאפשר לח"כים שפורשים או מופרשים לקחת הביתה ציוד שקנו מתקציבם. אלא שלפעמים הנבחרים מקבלים הנחה מוזרה שלא מסתדרת עם ותק הרכישה