דירה להסתיר מספר 5 של שר הרווחה

תסכימו איתנו או לא – אבל העובדה שאתמול התנהל דיון ארוך בפריים-טיים על הצהרות הון בעקבות החשיפה, היא בדיוק מה שאנו רוצים שיקרה. חשיפה זו ואחרות לא קשורות למה כ"ץ ירש ומה לא, הן קשורות לניסיון להחדיר תרבות שקיפות חדשה