השקר השקוף של ׳כולנו׳

חלפה שנה מאז קמפיין מפלגתו של כחלון שהבטיח התנהלות שקופה. שלושה מחברי המפלגה חשפו את יומניהם, אך שמונה אחרים החליטו שמצעים לחוד – ויומנים לחוד