הכנסת מסתירה דוח חמור שחושף כשלים ניהוליים מרובים

ועדות הכנסת הן לב ליבה של העבודה הפרלמנטרית. אלא שדוח סודי חושף בהן כשלים שפוגעים ישירות באזרחים. במשכן התעלמו מהמלצות הדו״ח והתרכזו במתן תוספות שכר. הכנסת: ״הקפדה מלאה על הכללים הנהוגים בשרות המדינה״