מה קורה כשמצלצלים 100?

למרות שבמסיבת הפרידה התפאר המפכ"ל בשירות שניתן לאזרח – גילינו שמדי שנה זמן התגובה של המשטרה לתלונות עולה