בואו ללחוץ על השרים להשקיף את הוועדה בה חוקים הולכים למות

חוסר שקיפות במסדרונות הממשל היא הסיבה העיקרית להחלטות הגרועות של הכנסת. האפילה נוחה למושלים, וקטסטרופה לנמשלים. רבים מכשלי השבוע (והעשור) האחרון הם תולדה של אפילה פרלמנטארית. איך נמגר אותה אם היא מעוגנת בתקנון הממשלתי?