MK Karin Elharar arrives for a court hearing at the Supreme Court in Jerusalem asking to disqualify the Otzma Yehudit party list from running in the upcoming September elections, August 22, 2019. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** áâö
òåöîä éäåãéú
ìéùøàì
ôñéìä
áçéøåú
áéú îùôè òìéåï
ôñéìä
áçéøåú
÷àøéï àìäøø

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.