Illustration photo by Cola Zero beverages at the Rami Levi Supermarket in Israel. December 3, 2014. Photo by Nati Shohat/Flash90 *** Local Caption *** àéìåñèøöéä
îù÷àåú ÷øéí
÷åìä æéøå
îéõ
ñåôøîø÷è
éùøàì

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.