Cars driving through a flooded road following heavy rain on route 234 between Tze'elim and Urim in Southern Israel, January 19, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** äöôåú
äöôä
îåöó
ëáéù
îëåðéåú
âùí
îéí
ùèôåï
ùèôåðåú
ùéèôåï ëáéù 234 áéï öàìéí ì àåøéí ðçì äáùåø

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.