View of the campus of the Technion, Israel Institute of Technology, in the northern Israeli city of Haifa, on February 19, 2019. Photo by Hadas Parush/Flash90
*** Local Caption *** çáøåú äæð÷
ñèàøè àô
äéé è÷
èëðéåï
îëåï èëðåìåâé ìéùøàì
çéôä
÷îôåñ
îôøõ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.