Knesset Member Merav Ben Ari speaks during the plenary sessionb discussing the Surrogacy Law for LGBT couples in Israel, in the Knesset, on October 31, 2018. Photo by Hadas Parush/Flash90
*** Local Caption *** çå÷ äôåðã÷àåú
÷äéìä ìäèáéú
ìäèØá
äåîåàéí
éìãéí
îùôçä
îéøá áï àøé
îìéàä
ãéåï
ëðñú
àôìéä

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.