Almog Boker (R) and Lior Kenan, Channel 13 News reporters during a conference of Channel 13 News company in Jerusalem on June 3, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** äåòéãä äìàåîéú
òøåõ 13
îãáøéí
åòéãä
èìååéæéä
ìéàåø ÷éðï
àìîåâ
áå÷ø

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.