Israeli minister of Foreign Affairs Yair Lapid with Prime Minister Naftali Bennet in the assembly hall of the Israeli parliament on June 21, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/FLASH90 *** Local Caption ***
ëðñú îìéàä
éàéø ìôéã
øàù äîîùìä ðôúìé áðè

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.