Labor party leader Merav Michaeli speaks during a meeting of the Labor party with party members in Tel Aviv, a day after the Israel elections, March 24, 2021. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** îôìâú äòáåãä
úì àáéá
áçéøåú
îôìâä
çáø ëðñú
ôâéùä
çáøéí çãùéí
úì àáéá
îéøá îéëàìé

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.