View of the damage caused to homes from a forest fire last week, in Zichron Yaakov, November 27, 2016. Photo by Yaakov Lederman/Flash90 *** Local Caption *** ùøéôä
æéëøåï éò÷åá
ðæ÷
îëáé àù
ëáàéí
áéú
äøñ
îñ øëåù

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.