**FILE** Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu (L) and cabinet secretary Avichai Mandelblit at the weekly government conference, at Prime Minister's Office in Jerusalem, on December 13, 2015. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** éùéáú îîùìä
øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå
áéáé
îùøã øàù äîîùìä àáéçé îðãìáìéè
îæëéø äîîùìä

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.